Click on the location nearest you and get the choices you want at Aloha Island Mart

FR Locations offering F'real milkshakes

GC Locations offering Aloha Gift Cards

BC Locations offering Beer Caves

Maui

Kahului

50 Pakaula St.
(808) 871-0700
127 Kaahumanu Ave.
(808) 877-4044

Kihei

30 Manao Kala St.
(808) 891-8591

Lahaina

711 Mill St.
(808) 667-5699
263 Lahainaluna Rd.
(808) 661-0615
70 Kapunakea St.
(808) 661-0487

Wailuku

270 Waiehu Beach Road
(808) 244-8400